Neurologická ambulance Olomouc - MUDr. Hana Přikrylová, Ph.D.

Poskytované služby

Nově od 1.1.2016 nabízíme provedení vyšetření EMG (platí pro pacienty smluvních pojišťoven - 205, 211, 213).

V rámci provozu všeobecné ambulance nabízíme tyto služby:

  • ošetření bolestivých stavů páteře ať již způsobených poškozením při jejím opotřebení, tak poúrazové a pooperační stavy  - infuzní terapie, lokální aplikace léčiva, perorální medikamentózní terapie, měkké a mobilizační techniky
  • ošetření bolestivých stavů při jiných onemocnění (viz níže uvedené)
  • péči o pacienty s bolestmi hlavy
  • péči o pacienty po cévních mozkových příhodách (CMP), prevence rozvoje recidivy CMP
  • péči o pacienty s poruchami hybnosti charakteru třesu, ztuhlosti aj. jako je např. u pacientů s Parkinsonovou nemocí
  • péči o pacienty s poruchami paměti, jako např. při postižení v rámci arteriosklerózy, po cévní mozkové příhodě či při Alzheimerově demenci
  • péči o pacienty s roztroušenou sklerózou mozkomíšní
  • péči o pacienty s poruchami vědomí, v rámci diferenciální diagnostiky nabízím v rámci ambulance vyšetření hladiny glykémie z kapilární krve glukometrem a vyšetření nasycení krve kyslíkem pomocí pulzního oxymetru
  • péči o pacienty s postižením periferních nervů, jako např. polyneuropatie končetin při diabetu, postižení středového nervu (n.medianus) při výkonu povolání