Neurologická ambulance Olomouc - MUDr. Hana Přikrylová, Ph.D.

Lékař :  MUDr. Hana Přikrylová, Ph.D.

Vzdělání:

1995 – 1999  Gymnázium Hejčín, Olomouc

1999 – 2005  Lékařská fakulta Univerzity Palackého v Olomouci, obor všeobecné lékařství – titul MUDr.

2005 – 2011  Postgraduální doktorské studium, Lékařská fakulta Univerzity Palackého v Olomouci, obor neurologie – titul  Ph.D.

Květen 2011  Specializovaná způsobilost k výkonu povolání lékaře v oboru neurologie – IPVZ Praha

Červen 2011  Specializovaná způsobilost k provádění cytologického vyšetření likvoru  - IPVZ Praha

Zaměstnání – praxe v oboru:

Od IX/2005 doposud  Neurologická klinika, Fakultní nemocnice Olomouc

IX/2005 – VIII/2011  sekundární lékař

Od IX/2011  lékař se specializovanou způsobilostí

2007 – VIII/2011  lékař EMG laboratoře, lékař Centra pro diagnostiku a léčbu neurodegenerativních onemocnění

IX/2011 – II/2014  lékař Centra pro diagnostiku a léčbu demyelinizačních onemocnění

IX/2011 – doposud  lékař likvorové laboratoře

Výuka:

2006 – 2007  patofyziologie, Lékařská fakulta Univerzity Palackého v Olomouci

2005 - doposud  neurologie, Lékařská fakulta Univerzity Palackého v Olomouci

Odborné stáže:

Duben a září 2007 die Klinik für Neurologie, Philipps Universität, Marburg, Německo.

Ocenění:

2012 – Hennerova cena ČNS za nejlepší původní práci v zahraničním impaktovaném časopise autora do 35 let

2012 – Cena děkana Lékařské fakulty za nejlepší dizertační práci v akademickém roce 2011/12

Publikační činnost:

Kaiserová M, Vranová HP, Stejskal D, Menšíková K, Kaňovský P. Cerebrospinal fluid levels of chromogranin A in the treatment-naïve early stage Parkinson's disease: a pilot study. J Neural Transm. 2013 Apr 16. [Epub ahead of print]

Přikrylová Vranová H, Mareš J, Hluštík P, Nevrlý M,Stejskal D, Zapletalová J, Obereigneru R, Kaňovský P. Tau protein and beta-amyloid(1-42) CSF levels in different phenotypes of Parkinson's disease. J Neural Transm. 2012 Mar;119(3):353-62.

Přikrylová Vranová H,Mareš J, Nevrlý M, Stejskal D, Zapletalová J, Hluštík P,Kaňovský P. CSF markers of neurodegeneration in Parkinson's disease. J Neural Transm. 2010 Oct;117(10):1177-81.

Nevrlý M, Kaňovský P, Vranová H, Langová K, Hluštík P. Effect of entacapone on plasma homocysteine levels in Parkinson's disease patients. Neurol Sci. 2010 Oct;31(5):565-9.

Nevrly M, Kanovsky P, Vranova H, Nestrasil I, Langova K. Ovlivnění plazmatické hladiny homocysteinu u pacientů s Parkinsonovou chorobou terapií L-DOPA a entacaponem. Cesk Slov Neurol N 2008; 71/104 (1): 55-60 IF2008 0,319

Nevrly M, Kanovsky P, Vranova H, Langova K, Hlustik P. Effect of levodopa and entacapone treatment on plasma homocysteine levels in Parkinson´s disease patients. Parkinsonism and Related Disorders 15 (2009) 477-8 IF2009 2,406

Mares J, Kanovsky P, Herzig R, Stejskal D, Vavrouskova J, Hlustik P, Vranova H, Burval S, Zapletalova J, Pidrman V, Obereigneru R, Suchy A, Vesely J, Podivinsky J, Urbanek K. New laboratory markers in diagnosis of alzheimer dementia. Neurol Res. 2009 Dec;31(10):1056-9

Mareš J, Kaňovský P, Herzig R, Stejskal D, Vavroušková J, Hluštík P, Vranová H, Burval S, Zapletalová J, Pidrman V, Obereigneru R, Suchý A, Veselý J, Podivinsky J, Urbánek K. The assessment of beta amyloid, tau protein and cystatin C in the cerebrospinal fluid: laboratory markers of neurodegenerative diseases. Neurol Sci. 2009 Feb;30(1):1-7.

Mareš J., Herzig R., Stejskal D., Vavroušková J., Hluštík P., Urbánek K., Vranová H., Zapletalová J., Pidrman V., Kaňovský P. Use of new markers in the diagnostics of neurodegenerative diseases. Scripta Medica (Brno) 2006; 79 (1): 59–67.

Mareš J., Herzig R., Urbánek K., Vranová H., Houštím P., Stejskal D., Vavrušková J., Buřval S., Zapletalová J., Kaňovský P. Využití stanovení cystatinu C u pacientů s  neurodegenerativními chorobami Cesk Slov Neurol N; 2006,102/3,195-199 IF2006 0,037

Vranová H., Kaňovský P., Mareš J., Nevrlý M., Stejskal D., Nestrašil I., Zapletalová J. Laboratorní ukazatele neurodegenerace v likvoru a míra motorického postižení u Parkinsonovy nemoci: korelační studie. Cesk Slov Neurol N; 2008, vol.71/104, no.3, s.324-328. IF2008 0,319

Lékař - rychlá navigace: Vzdělání | Zaměstnání - praxe | Výuka | Stáže | Ocenění | Publikace |

Sestra / fyzioterapeut :  Martina Beláčková

Vzdělání:

1989 - 1993  SOŠ elektrotechnická - spotřební elektronika

1994 – 1997  SZŠ - postgraduální studium - obor všeobecná sestra

Zaměstnání – praxe v oboru:

1997 – 2001  FN Olomouc – všeobecná sestra

2001 – 2002  praxe na Slovensku NsP Svidník

2002 – 2010  MUDr. Lahodová - ORL ambulance Olomouc - všeobecná sestra

2010 - 2014  rodičovská dovolená